56 Bricks

RnB - Hip-Hop - Party

Sun - Thurs - 4pm - Late

Fri - Sat - 4pm - 1am

NYE 2014 @ 56 Bricks

J Dilla Tribute @ 56 Bricks